Hold

Generelt vil hunde have godt af at gå på hold. Socialisering er vigtigt for hunde og at opleve andre hunde er den bedste måde at få denne socialisering på. På hold ved Godhund oplever man hunde i samme aldersgrupper og det gavner socialiseringen.

Hvalpehold

For hunde i alderen 9 uger til 6 måneder.

Da hvalpe kun kan koncentrere sig om træning i kort tid af gangen, er det vigtigt at træne i korte intervaller og holde snuse pauser ind i mellem.

Trænings-metoden bygger på positiv forstærkning, hvor man roser når hvalpen laver øvelserne rigtigt og ignorere fejl. Det er kun i særlige tilfælde, hvor hvalpen irettesættes.

“Nej!”, bør ikke anvendes under træning.

Der arbejdes med grundtræning, hvor hvalpen lære indkald samt at sidde, ligge, stå og gå pænt i line. Der ud over vil hvalpene prøve tillidsøvelser, der viser lidt om hundens mentalitet.

Leg med føreren er en vigtig del af træningen, da det skaber et tæt forhold til føreren og glæde ved at træne.

Inden trænings start får hvalpene mulighed for at hilse og hygge med hinanden, på den måde lære de hundesprog og vil derigennem få lettere ved at forstå og omgås andre hunde. 

Hverdagslydighed

For hunde i alderen 6 måneder og ældre.

På dette hold vil træningen tage udgangspunkt i, hvor langt den enkelte hund er i grundtræningen. Der kan være store individuelle forskelle på hvad hundene kan, på grund af aldersforskellen på hundene, derfor vil øvelsernes sværhedsgrad variere for den enkelte hund. 

Der vil blandt andet blive arbejdet med at kunne gå væk fra hunden i dæk og sit, og hundene vil blive introduceret til at gå fri ved fod og alternativ træning.

Lydighed øvet 

Som navnet antyder er Lydighed øvet for hunde, der har gået på holdet “Hverdagslydighed ” først. Der vil blive arbejdet videre med de kommandoer, som blev introduceret på det tidligere hold. 

Her vil der blive skruet op for sværhedsgraden, så man kommer til at arbejde med hunden på afstand, og hvor hundene er tæt på hinanden samt at guide hunden til et “target”.

Rally lydighed

Lydighed på en anden måde. Man lærer de forskellige øvelser, som derefter udføres på en bane med skilte, der viser øvelserne.
Da rally er nyt hos Godhund er ale øvelser på begynder niveau.
For at deltage skal hunden have gået på hvalpehold og være mindst 1 år.