Weekendkurser

Hunden trækker

Vi arbejder med forskellige øvelser, der viser hunden at det er en fordel for den, at følge sit menneske. 

Der er stor forskel på hunde og der vil derfor i starten være individuel træning og efterhånden vil nogle hunde komme til at samarbejde, når de er klar til det. 

Det kræver en ændring af ens egen adfærd overfor hunden, for at den ændre opførsel og jeg vil derfor, i forbindelse med kurset, spørge ind til andre emner som fodring og soveplads.  

Hunden hopper op 

Det at hunden hopper op er en af de mest udbredte udfordringer. Men det er en problematik, der kan løses ved at guide hunden til at søge en anden adfærd. For at hunden stopper med at hoppe er det vigtigt at alle i husstanden og gæster hjælpes ad og udviser den adfærd vi anbefaler.   

Hunden gør

Der er mange grunde til at hunde gør. Derfor er netop dette kursus specielt ved, at det er uden hund. Hver hunds "gø-historie" vil blive taget op og specifikke anbefalinger givet.  


Hvalpehold

For hunde i alderen 9 uger til 6 måneder.

Da hvalpe kun kan koncentrere sig om træning i kort tid af gangen, er det vigtigt at træne i korte intervaller og holde snuse pauser ind i mellem.

Trænings-metoden bygger på positiv forstærkning, hvor man roser når hvalpen laver øvelserne rigtigt og ignorere fejl. Det er kun i særlige tilfælde hvor hvalpen irettesættes.

"Nej!", bør ikke anvendes under træning.

Der arbejdes med grundtræning hvor hvalpen lære indkald samt at sidde, ligge, stå og gå pænt i line. Der ud over vil hvalpene prøve tillidøvelser.

Leg med føreren er en vigtig del af træningen, da det skaber et tæt forhold til føreren og glæde ved at træne.

Inden trænings start får hvalpene mulighed for at hilse og hygge med hinanden, på den måde lære de hundesprog og vil derigennem får lettere ved at forstå og omgås andre hunde. 

 

Hverdagslydighed

For hunde i alderen 6 måneder og ældre.

På dette hold vil træningen tage udgangspunkt i hvor langt den enkelte hund er i grundtræningen. Der kan være store individuelle forskelle på hvad hundene kan, på grund af aldersforskellen på hundene, derfor vil øvelsernes sværhedsgrad variere. 

Der vil blandt andet blive arbejdet med at kunne gå væk fra hunden i dæk og sit, og hundene vil blive introduceret til at gå fri ved fod og alternativ træning.


Lydighed øvet

Som navnet antyder er Lydighed øvet for hunde, der har gået på holdet "Hverdagslydighed " først. Der vil blive arbejdet videre med de kommandoer, som blev introduceret på det tidligere hold. 

Her vil der blive skruet op for sværhedsgraden, så man kommer til at arbejde med hunden på afstand, og hvor hundene er tæt på hinanden samt at guide hunden til et "target". 


Agility

For alle racer af hunde. Små racer skal være min 1 år store racer 1½år. 

På dette hold arbejdes med soft agility, hvor balancebom og A bræt er under 1½m. Sværhedsgraden sættes efter hvilke racer der er på holdet.